FELHÍVÁS
A XXXI. Országos Tudományos  Diákköri Konferencián való részvételre – 2013 tavasza

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével,  továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi  támogatásával 2013 tavaszára 16 szekcióban meghirdeti a XXXI. Országos  Tudományos Diákköri Konferenciát (OTDK).
A hatvan éves múltra visszatekintő tudományos diákköri mozgalom a  felsőoktatás terén zajló tehetséggondozás legfontosabb és leghatékonyabb  formájaként bontakozott ki hazánkban. Az önképzés, az elitképzés és a  tudósképzés színtere, ahol a kiemelkedő tudósok, mesterek körül kialakuló,  serkentő és demokratikus légkör iránt fogékony, tehetséges hallgatóknak az
első tudományos sikerek élményét adja.
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács a XXXI. Országos Tudományos  Diákköri Konferencia meghirdetése kapcsán felhívja az egyetemi és főiskolai  diákság figyelmét, hogy színvonalas pályamunkáikkal, művészeti  alkotásaikkal törekedjenek arra, hogy az intézményi minősítő TDK  konferenciákon megszerezzék az OTDK-n történő indulás jogát. Ennek alapján vegyenek részt az OTDK szekcióinak munkájában. Arra kéri továbbá  a felsőoktatásban, a tudományban, illetve a gyakorlatban dolgozó oktatókat,  kutatókat és fejlesztőket, hogy mesterként, bírálóként segítsék az új nemzedék  szakmai kibontakozását.


A konferencia célja
Az országos konferencia célja, hogy a legkiválóbb egyetemisták és  főiskolások tudományos és művészeti eredményeinek bemutatási és értékelési  fóruma legyen. Ezáltal is ösztönözze az intézményi hallgatói tudományos és  művészeti diákköri tevékenységet. Támogassa és elismerje a felsőoktatási  diáktudományos tevékenység résztvevőit: a tehetséges hallgatókat,  mestereiket, konzulenseiket, valamint segítséget adjon a kutatómunkában a  továbbhaladáshoz és a pályakezdéséhez.

Általános részvételi feltételek
 Az OTDK-n történő részvételre az intézményi TDK jelölés alapján az  osztatlan egyetemi, főiskolai és a BA, BSc, MA, MSc képzésében részt  vevő hallgatók, valamint a 2011-2013. években végzettek pályázhatnak, amennyiben megfelelnek az országos és a megpályázott szekció felhívásában foglalt valamennyi feltételnek.

A konferenciára a résztvevő hallgatóknak elektronikusan kell nevezni az OTDT online
rendszerén a http://otdtreg.itk.ppke.hu/  keresztül.

A felhívás teljes szövege

Tagozatok
Analitikai kémia Kolloid-, felület-, és makromolekuláris kémia
Anyagtudományi és szervetlen kémiai Koordinációs kémia
Biokémia Környezetkémi és környezettechnológia
Elméleti kémia és kémiai informatika Reakciókinetika és katalízis
Élelmiszerkémi és biotechnológia Kémiai technológia
Fizikai kémia Szerves kémia